Działalność

 

§ W grudniu włączając się w akcje „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” członkowie Stowarzyszenia wraz Caritas parafialnym zbierali produkty żywnościowe na rzecz rodzin ubogich z parafii i dla domu dla dzieci im. Matki Weroniki prowadzonego przez Siostry Kapucynki. Przygotowano prawie 100 paczek żywnościowych.

 

§ Członkowie Stowarzyszenia przygotowali spotkanie dla dzieci: „św. Mikołaj na Poczekajce”. Podczas spotkania rozdano 112 paczek z prezentami i i 160 paczek ze słodyczami i owocami. Paczki trafiły do dzieci ,które zostały wytypowane przez Caritas parafialne i przez szkoły podstawowe. Podczas spotkania Teatr Lalki i Aktora z Lublina zaprezentował przedstawienie a po nim odbyły się konkursy dla dzieci z nagrodami. Prezenty zostały przygotowane ze środków Stowarzyszenia na kwotę 5013 zł.

 

 

§ Kolejna inicjatywa to „Wigilia dla osób samotnych” – zorganizowana 22 grudnia. Członkowie Stowarzyszenia roznieśli imienne zaproszenia do 147 osób. Potwierdziło przyjście na to spotkanie 50 osób. Po Mszy św. w kościele uczestnicy zostali zaproszeni do klasztornego refektarza na wigilię przygotowaną przez członków Stowarzyszenia i ludzi dobrej woli. Podczas spotkania młodzież śpiewała kolędy wraz z dziecięcą scholą. Uczestnicy spotkania dostali również upominki. Miła atmosfera pozostała na długo w pamięci wszystkich uczestników.

 

§ Stowarzyszenie włączyło się w organizacje Mistrzostw o Puchar Niepokalanej, wspierając finansowo.

 

§ Wraz z parafią członkowie Stowarzyszenia przygotowali Rodzinny Festyn Parafialny w ramach Dni parafii na Poczekajce – w dniu 30 maja. Przygotowano wiele atrakcji. Dochód z tego dział jaki ze sprzedaży słodkich cegiełek w postaci czekolad został przeznaczony na wyjazd wakacyjny dzieci z parafii.

 

§ W czasie wakacji szkolonej zorganizowano trzy tury „Wakacji na Poczekajce”, w których uczestniczyło ok. 70 dzieci.

 

§ W raz z Parafią  i Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Rejonowy w Lublinie i  Stowarzyszenie  zorganizowało policealną szkołę zaoczną kształcą w zawodzie:

– opiekun medyczny
– asystent osoby niepełnosprawnej