Historia

Powstanie Stowarzyszenia.

 

§ W dniu 13 czerwca 2008 r. zostało zwołane spotkanie informacyjne, podczas którego zastanawiano się nad celowością powstania Stowarzyszenia w parafii Niepokalanego Serca Maryi św. Franciszka na Poczekajce. Wymieniano poglądy a także propozycje dotyczące ewentualnego działania rożnych dziedzinach funkcjonowania parafii i oczekiwań parafian. Przedstawiono także pod konsultacje projekt Statutu Stowarzyszenia. Jak zapisano w statucie celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz środowiska wiernych parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka  a w szczególności :

 

 

1) Współdziałanie w integracji środowiska parafian kościoła.

2) Dbanie o podniesienie kultury życia codziennego parafian 

3) Szerzenie kultury i etyki katolickiej wśród parafian kościoła .

4) Współdziałanie w organizowaniu opieki i pomocy społecznej na rzecz parafian kościoła i innych osób znajdujących się w potrzebie

 

§ 19 czerwca odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia. uczestniczyło w nim 23 osoby. Zebrani członkowie podjęli uchwale powołującą do życia Stowarzyszenie przyjmując nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka”. Po dyskusji nas Statutem Stowarzyszenia został on jednogłośnie zatwierdzony. Wybrano również komitet założycielski Stowarzyszenia w skład którego wszedł p. Jan Rybojad, O. Waldemar Grubka i p. Małgorzata Grzenia. Członkowie Stowarzyszenia w tajnym głosowaniu wybrali prezesa p. Jacka Figarskiego, zarząd Stowarzyszenia i komisję rewizyjną w skład której weszli: Jan Rybojad, Piotr Masłowski i Joanna Kontnik. Po spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu na którym wybrano zastępcę prezesa – O. Waldemara Grubka,  sekretarza – p. Małgorzatę Grzenia, skarbnika – p. Stanisława Szymczyka. Do Zarządu wchodzi dwóch członków p. Anna Pasek i p. Mariusz Korczak. Zarząd zobowiązał p. Jana Rybojada do przygotowani i złożenia dokumentów nadania KRS-u i przygotowanie dokumentów do otrzymania Statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

§ 25 sierpnia 2008 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Lublinie.

§ 27 września – kazania głosi proboszcz parafii O. Waldemar Grubka zapraszając wiernych do zapisania się do Stowarzyszenia.

§ 30 września –spotkanie informacyjne dla członków Stowarzyszenia i dla zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się w amfiteatrze.

§ 2 grudnia Stowarzyszenie otrzymało Status Organizacji Pożytku Publicznego.

§ Od powstania Stowarzyszenia,  odbyło się 8 razy posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

W dniu 14 marca 2009 roku odbyło się Pierwsze Walne Zebranie SPPP, podczas którego przyjęto sprawozdanie z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia i podjęto dyskusje nad formami pracy .