Przekaż 1,5%

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii „Poczekajka”

                      Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin


                          Bank PeKaO SA IV/o Lublin 25 1240 2500 1111 0010 2015 4654

Nr KRS 0000312130

NIP 7123136485