Statut i Regulaminy

 

Statut Stowarzyszenia   – czytaj

Regulamin Zarządu Stowarzyszeniaczytaj

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia  – czytaj

Regulamin Komisji Rewizyjnejczytaj

Regulamin Przyznawania Dofinansowańczytaj