Zwyczajne Walne Zebranie Członków SPPP - 21.04.2018 r.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka odbędzie się w sobotę 21 kwietnia 2018 o godzinie   10.00    w sali konferencyjnej. Program podany jest niżej.

 

  Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii „Poczekajka” w Lublinie zgodnie z § 25 Statutu Stowarzyszenia zaprasza na    Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali okrągłej kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu w Lublinie, al. Kraśnicka 76 (wejście przy kancelarii) dn. 21 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 (I termin) i 10.30 (II termin).

  Program obrad:   

1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Wybór w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i Sekretarza obrad. 

3. Stwierdzenie prawomocności obrad do podejmowania wiążących uchwał. 

4. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad. 

6. Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego z działalności SPP „Poczekajka” za rok 2017. 

7. Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego z działalności SPP „Poczekajka” za rok 2017. 

8. Złożenie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Komisji za rok 2017 oraz przedstawienie uchwały Komisji w zakresie udzielenia absolutorium Prezesowi i Zarządowi Stowarzyszenia. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności SPP „Poczekajka” za rok 2017;

 przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności SPP „Poczekajka” za rok 2017;

 przyjęcia i zatwierdzenia preliminarza wydatków na 2018 rok;

 przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej SPP „Poczekajka” za rok 2017;

 udzielenia absolutorium Prezesowi i Zarządowi Stowarzyszenia.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2018. 

11. Wolne wnioski (wnioski w formie pisemnej należy złożyć do sekretariatu przed rozpoczęciem obrad).

 12. Zakończenie obrad.

   Udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia jest obowiązkowy. Brak uczestnictwa w tym spotkaniu, lub brak usprawiedliwienia w przypadku nieobecności będzie traktowany równoznacznie z rezygnacją z członkowstwa w Stowarzyszeniu. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności pisemną informację prosimy przesłać na adres parafii z dopiskiem „Walne Zebranie SPP „Poczekajka”, pozostawić w kopercie w Kancelarii Parafialnej lub na furcie klasztornej lub wiadomością e-mail na adres stowarzyszeniepoczekajka@poczekajka.pl

  

Składki można wpłacać na konto Stowarzyszenia lub w przerwie i po zakończeniu obrad będzie możliwość uiszczenia u skarbnika.

   Sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe z działalności SPP „Poczekajka” za rok 2017 są do wglądu dla członków Stowarzyszenia w dn. 16 do 20 kwietnia w Kancelarii Parafialnej w godz. 9.00 – 11.00 i 17.00 – 19.00.

                                                                                                                                                         Zarząd Stowarzyszenia