Podziękowanie za udział w akcji „Św. Mikołaj na Poczekajce” i „Wigilia dla osób samotnych” 2019

Kończy się grudzień, za nami wspaniała akcja Święty Mikołaj na Poczekajce. Dzięki ogromnej życzliwości i wsparciu wielu osób udało się przygotować: 157 paczek z prezentami o których dzieci marzyły i pisały o nich w swoich listach oraz 250 paczek ze słodyczami dla wszystkich dzieci które wzięły udział w tym wydarzeniu. W ramach Sekretariatu św. Mikołaja oraz wpłat na konto Stowarzyszenia i parafii, zebraliśmy od Darczyńców kwotę 20150 zł, za którą bardzo dziękujemy. Szczególne podziękowania należą się uczniom, nauczycielom i rodzicom ze szkół: Szkoły Podstawowej im. Chrobrego, Szkoły Podstawowej Nr 57, Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Szkół Elektronicznych, IX Liceum Ogólnokształcącego, XIX Liceum Ogólnokształcącego,  klasie 7B ze Szkoły Podstawowej Nr 38, klasom 7B i 8B ze Szkoły Podstawowej Nr 42 za włączenie się w pomoc i przygotowanie 103 paczek.
Dziękujemy również Ojcu Gwardianowi, Ojcu Proboszczowi, Braciom Kapucynom, poczekajkowskim grupom duszpasterskim oraz Paniom z MOPR za pomoc w zorganizowaniu i przygotowaniu niedzielnej (22.12) Wigilii dla samotnych.

Wielkie Bóg zapłać!!!