Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SPP - 24.09.2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka odbędzie się w poniedziałek 24 września 2018 o godzinie   17.30 w sali konferencyjnej. Program podany jest niżej.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii „Poczekajka” w Lublinie zaprasza na

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

 

które odbędzie się w sali okrągłej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu w Lublinie, al. Kraśnicka 76 (wejście przy kancelarii) dn. 24 września 2018 r. o godz. 17.30 (I termin) i 18.00 (II termin).

Program obrad:

 

 1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu
 2. Wybór w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Zapoznanie z protokołem Walnego Zebrania z dnia 21.04.2018 r.
 7. Wybory w głosowaniu tajnym władz Stowarzyszenia:
 8. Prezesa Zarządu;
 9. Członków Zarządu;
 10. Komisji Rewizyjnej.
 11. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów.
 12. Wolne wnioski (wnioski w formie pisemnej należy złożyć do sekretariatu przed rozpoczęciem obrad).
 13. Zakończenie obrad.

 

Udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia jest obowiązkowy. Brak uczestnictwa w tym spotkaniu, lub brak usprawiedliwienia w przypadku nieobecności będzie traktowany równoznacznie z rezygnacją z członkostwa w Stowarzyszeniu.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności pisemną informację prosimy przesłać na adres parafii z dopiskiem „Walne Zebranie SPP „Poczekajka”, pozostawić w kopercie w Kancelarii Parafialnej lub na furcie klasztornej lub przesłać wiadomością e-mail na adres stowarzyszeniepoczekajka@poczekajka.pl

Składki można wpłacać na konto Stowarzyszenia lub bezpośrednio skarbnikowi w przerwie i po zakończeniu obrad.