Walne Zebranie - 08.06.2019 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii Poczekajka odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii „Poczekajka” w Lublinie zaprasza na

Zwyczajne Walne Zebranie Członków

które odbędzie się w sali okrągłej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu w Lublinie, al. Kraśnicka 76 (wejście przy kancelarii) dn. 8 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 (I termin) i 10.30 (II termin).

Program obrad:

1.   Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2.  Wybór w głosowaniu jawnym Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3.  Stwierdzenie prawomocności obrad do podejmowania wiążących uchwał.
4.  Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.
5.  Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
6.  Zapoznanie z protokołem Walnego Zebrania z dnia 24.09.2018 r.
7.  Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego z działalności SPP „Poczekajka” za rok 2018.
8.  Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego z działalności SPP „Poczekajka” za rok 2018.
9.  Złożenie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Komisji za rok 2018 oraz przedstawienie uchwały Komisji w zakresie udzielenia absolutorium Prezesowi i Zarządowi Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
       – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności SPP „Poczekajka” za rok 2018;
       – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności SPP „Poczekajka” za rok 2018;
       – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej SPP „Poczekajka” za rok 2018;
       – udzielenia absolutorium Prezesowi i Zarządowi Stowarzyszenia;
       – przyjęcia i zatwierdzenia preliminarza wydatków na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2020.
12. Wolne wnioski (wnioski w formie pisemnej należy złożyć do sekretariatu przed rozpoczęciem obrad).
13. Zakończenie obrad.

Udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia jest obowiązkowy. Brak uczestnictwa w tym spotkaniu, lub brak usprawiedliwienia w przypadku nieobecności będzie traktowany równoznacznie z rezygnacją z członkostwa w Stowarzyszeniu.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności pisemną informację prosimy przesłać na adres parafii z dopiskiem „Walne Zebranie SPP „Poczekajka”, pozostawić w kopercie w Kancelarii Parafialnej lub na furcie klasztornej lub przesłać wiadomością e-mail na adres stowarzyszeniepoczekajka@poczekajka.pl

Składki można wpłacać na konto Stowarzyszenia lub bezpośrednio skarbnikowi w przerwie i po zakończeniu obrad.