Oaza Dzieci Bożych w Serpelicach

Z radością dzielimy się informacją, że w tym roku wsparliśmy Ruch Światło-Życie Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w organizacji Oazy Dzieci Bożych w Serpelicach. Oaza odbywa się w dniach 28.06-14.07, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW dzieci uczestniczyły będą w projekcie „Edukacja ekologiczna na Oazie Dzieci Bożych”.