Członkostwo

Stan liczebny członków Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2016 r. – 142 członków.